Instalacje Hybrydowe

Instalacje hybrydowe

Instalacje hybrydowe dedykujemy gospodarstwom domowym jak również firmom i zakładom produkcyjnym, w których produkcja przebiega wielozmianowo, a zapotrzebowanie na prąd wymagane jest przez całą dobę.

Pragniemy zaproponować taki system korzystania z odnawialnych źródeł energii, dzięki któremu cała wyprodukowana energia będzie zużywana na bieżąco i niemagazynowana u operatora. Nasza idea skierowana jest nie tylko dla firm i przedsiębiorstw ale również dla gospodarstw domowych oraz wszystkich tych,  którzy posiadają już panele fotowoltaiczne, a chcieliby pozyskać dodatkowo turbinę wiatrową. Taka instalacja hybrydowa umożliwia sprawne wykorzystywanie wszelkich źródeł energii odnawialnych oraz ewentualnego jej magazynowania.

Inwestycja składa się z trzech etapów:

 1. Etap szacowania i projektowania zapotrzebowania oraz technicznego zlokalizowania całej inwestycji
 2. Oferta na kompleksowe i częściowe wykonanie inwestycji
 3. Realizacja podzielona na części:
 • Realizacja całości inwestycji nie musi się odbywać jednorazowo może zostać podzielona na części. Pierwszą z nich jest budowa instalacji fotowoltaicznej i podłączenie jej do instalacji zakładu poprzez system sterowania.
 • Następną częścią jest budowa turbin wiatrowych.

Dlaczego warto zdecydować się na instalacje hybrydowe?

W drodze do zrównoważonego rozwoju energetycznego ważnym punktem jest wprowadzanie i popularyzacja energetyki rozproszonej opierającej się na odnawialnych źródłach energii. Instalacje OZE cechują się jednak silną zależnością od czynników zewnętrznych, w szczególności warunków pogodowych. Dlatego w celu optymalizacji ich wykorzystania stosowane są hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii. Dzisiejsze instalacje hybrydowe OZE to przykład na to, że to, co lepsze dla środowiska, może być również praktyczne pod względem ekonomicznym z korzystną opcją biznesową.

Przykładowo:

Średnia ilość zużywanej energii w firmie produkcyjnej może wynosić rocznie 340000kW. Średnie zużycie w odniesieniu do jednej godziny pracy wynosi ok. 80-90kW. Wielkość przyłącza to 120kW.

Mając na uwadze powyższe dane utworzenie hybrydowego układu zasilania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 225kW podzielonej na 3 lub 4 części mocowe oraz dwie turbiny wiatrowe o mocy 40kW sprzężone z układem sterowania jest w stanie wyprodukować więcej energii niż wymagane zapotrzebowanie. Jednak ze względu na specyfikę funkcjonowania zakładu i zminimalizowanie okresów, w których może nastąpić nieprzewidywalny brak warunków do produkcji energii, urządzenia muszą posiadać wyższą moc, aby mogły zapewnić odpowiednie napięcie w każdym czasie związane z produkcją zakładu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 225kW podzielona zostanie na trzy części: 80kW, 80kW i 65kW. Co umożliwi systemowi sterowniczemu wykorzystanie poszczególnych jej elementów do zagwarantowania odpowiedniej mocy w okresie dnia. Dwie turbiny wiatrowe o równych mocach zapewnią energię w okresach porannych i wieczornych.

Opcjonalnym rozwiązaniem dla całej instalacji może być magazyn energii o pojemności ok. 160kWh do 220kWh dla zagwarantowania stałego dopływu energii. Wszystkie te elementy są zaprojektowane, jako całościowy układ autonomiczny przez specjalistów energetyków w formie projektu budowlanego, niezbędnego do pozwolenia na budowę.
Przewidywany czas wykonania projektu wynosi ok. od 3 do 6 miesięcy wraz z uzyskaniem pozwoleń.

Realizacja inwestycji nie musi odbywać się jednorazowo, może zostać podzielona na etapy. Pierwszym preferowanym etapem jest budowa instalacji fotowoltaicznej i podłączenie jej do instalacji zakładu poprzez system sterowania, a następnie budowa turbin wiatrowych. Termin realizacji nie przekracza 8 miesięcy. Wskazanym byłoby podzielenie inwestycji na dwie części, który umożliwiłby jak najszybsze korzystanie z własnych źródeł energii odnawialnej i ograniczenie mocy przyłączeniowej z zakładu energetycznego.

Zalety posiadania instalacji hybrydowych

Zalety to przede wszystkim niskie koszty zaspokajania zapotrzebowania na energię, a także aprobata społeczna dla wykorzystanych zasobów. Warto zauważyć, że technologia związana z energetyką odnawialną rozwija się szybko. Dzięki temu ciągle zwiększana wydajność systemów hybrydowych pozwala na jeszcze szybszy zwrot inwestycji. Przynosi większe korzyści ekonomiczne związane z pozyskiwaniem taniej energii. Inną zaletą instalacji hybrydowych jest uniezależnienie się od jednego zasobu. Jest to bardzo istotne przy zmieniających się cenach energii i nieprzewidywalnych dostawach oraz zmiennych warunkach pogodowych.

   • Dzięki systemom hybrydowym możemy dopasować produkcję energii elektrycznej do zapotrzebowania, a także akumulować nadwyżki energii wyprodukowanej we wcześniejszych miesiącach
   • System jest bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie emituje zanieczyszczeń
   • Zaletą systemów hybrydowych jest uniezależnienie się od jednego paliwa np. gazu. Jest to szczególnie istotne przy wciąż zmieniających się cenach paliw oraz nieprzewidywalności dostaw
   • Systemy hybrydowe można stosować praktycznie w każdych warunkach i w każdym obiekcie
   • Technologie hybrydowe przynoszą znaczące korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne
   • Budowa hybrydowych układów wytwórczych średniej i małej mocy, wykorzystujących odnawialne i rozproszone zasoby energii pierwotnej, które będą zlokalizowane blisko odbiorców pozwolą uniknąć części kosztów przesyłu i dystrybucji
   • Elektrownie hybrydowe stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii
   • Pozyskiwanie energii elektrycznej dzięki temu systemowi może stać się bardziej wydajne i zapewnić nam ciągłość dostaw
   • System hybrydowy jest bardziej opłacalny ekonomicznie niż poszczególne pojedyncze elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii.