CZYM SĄ INSTALACJE HYBRYDOWE?

Instalacje hybrydowe znacząco mogą przyspieszyć dekarbonizację produkcji energii.  To co dobre dla planety, może być jednocześnie korzystną opcją biznesową.

Podwyżki cen energii elektrycznej wyraźnie pokazały, jak ważne jest uniezależnienie od zewnętrznych dostaw prądu

Według prognoz z 2020 roku, cena prądu miała ulec podwojeniu. W ciągu najbliższych 10 lat, lecz wiele wskazuje na to, że moment ten może nastąpić znacznie wcześniej. Zapotrzebowanie na prąd może być zaspokojone energią wyprodukowaną ze słońca. Czas jednak na jeszcze większą autonomię, którą dają hybrydowe instalacje fotowoltaiczne.

Czym jest hybrydowa instalacja fotowoltaiczna?

I dlaczego może stać się niezbędna

Instalacje hybrydowe z magazynem energii są w Polsce rzadkością, dlatego nie każdy ma świadomość, jak działają takie systemy.

Fotowoltaika hybrydowa łączy cechy doskonale znanego systemu on-grid, wykorzystującego sieć energetyczną, z autonomicznym systemem off-grid. Ten drugi jest w Polsce marginalny, ponieważ do przechowania całej wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej potrzebne są kosztowne akumulatory o ogromnej pojemności. Dodatkowo w razie długiego załamania pogody i rozładowania akumulatorów budynek może całkowicie stracić zasilanie.

Instalacje hybrydowe rozwiązują ten problem. Zastosowane w nich falowniki współpracują bowiem zarówno z siecią, jak i magazynami energii. Nadprodukcja energii, która nie zostanie wykorzystana, wędruje najpierw do magazynów energii, a dopiero później, gdy te zostaną naładowane, do sieci. Magazyny pełnią rolę pomocniczą, więc nie muszą być tak duże, jak w typowej instalacji off-grid. Po ich wyczerpaniu prosument może korzystać z energii od dystrybutora, więc w trakcie pochmurnych dni nie pozostanie bez zasilania. Jednocześnie magazyny pozwalają uzyskać inne korzyści:

  • zwiększają autokonsumpcję – wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby ma coraz większe znaczenie,
  • minimalizują zakup energii od dystrybutora – jest to istotne, bowiem ceny prądu stale rosną,
  • minimalizują odprowadzanie nadwyżek energii do sieci – już teraz wiele sieci jest przeciążonych, a w przyszłości może to skutkować odłączeniem falownika,
  • zabezpieczają przed awarią sieci – podczas braków w dostawie prądu klasyczne instalacje on-grid nie działają, natomiast fotowoltaika hybrydowa może pracować na energii zgromadzonej w akumulatorach.

W drodze do zrównoważonego rozwoju energetycznego ważnym punktem jest wprowadzanie i popularyzacja energetyki rozproszonej opierającej się na odnawialnych źródłach energii. Instalacje OZE cechują się jednak silną zależnością od czynników zewnętrznych, w szczególności warunków pogodowych. W celu optymalizacji ich wykorzystania stosowane są hybrydowe instalacje odnawialnego źródła energii. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wady jednej technologii rekompensowane są przez zalety drugiej sprawiając, że system stale się uzupełnia.

Dzisiejsze instalacje hybrydowe OZE to przykład na to, że co lepsze dla środowiska, może być również korzystne pod względem ekonomicznym

Hybrydowa elektrownia odnawialna obejmuje przeważnie więcej niż jedną elektrownię odnawialną. Dodatkowo może być połączona  z magazynem energii. Połączenie dwóch lub więcej OZE w jednym obiekcie ma na celu wzajemne ich uzupełnianie się, dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Zwiększenie roli energetyki wiatrowej jest istotne, równie w makro skali (by zwiększać udział OZE w miksie energetycznym kraju), jak i w mikro skali – dla inwestujących w mikroinstalacje, które niebawem mogą utracić system opustów. Proponowane zmiany fotowoltaiki w 2022 roku zakładają zastąpienie go sprzedażą energii, co nie będzie dla prosumentów już tak opłacalne.

Ratunkiem dla osób, które nadal chcą polegać głównie na energii z OZE, może być hybrydowa instalacja opierająca się na dwóch powyższych źródłach – innymi słowy: elektrownia wiatrowo-słoneczna.

Instalacje hybrydowe